Carnaval alaaf!

Carnaval is cultuur, maar niet voor iedereen. Massa’s mensen dompelen zich in het feestgedruis, terwijl anderen tijdelijk uit hun vertrouwde omgeving verdwijnen om vooral niets van de vasteloavend mee te hoeven krijgen. De echte liefhebber laat zich niet wegjagen, door niets of niemand. Die gaat er een stuk of vijf dagen tegenaan. Het gevoel van losbandigheid wordt opgezocht. Je breekt uit jezelf, je gaat uit de bol en laat je even letterlijk gaan. Geen remmen meer, niemand die zegt wat je moet doen, hoe je tot een prestatie moet komen en de productie op gang moet houden. Bazen en chefs zijn tijdelijk op non-actief gezet.

Lees verder →

De aangifte van Patricia Paay

De Blauwe Diender LogoPatricia Paay ging naar de politie om aangifte te doen van het verspreiden van een video, waarop zij, samen met een man, plasseks bedrijft. De video was blijkbaar, zonder toestemming en medeweten van Patricia Paay, door iemand naar de Telegraaf Media Groep (TMG) gestuurd, die er wel brood in zag en de video onder andere via Geen Stijl op Internet verspreidde. Patricia vond dat zij hierdoor in een zodanig negatief daglicht werd geplaatst, dat haar leven en carrière kapot gemaakt werden.
Lees verder →

Gesprek met minister Asscher

IMG_2699Op 12 januari 2017, sprak ik tijdens een live Radio-uitzending van NTR Radio1 in het programma Nieuws & Co met vicepremier Minister Lodewijk Asscher over het onbegrip en geweld waar veel agenten mee te maken hebben en hoe de politiek de politie in de steek lijkt te laten.

Tijdens de voorbije jaarwisseling was het opnieuw raak. Minister Van der Steur van V&J verzond na de festiviteiten een bericht via Twitter waarin hij de politie complimenteerde met hun werk die nacht. In dezelfde Tweet zei hij tevens dat dit geweld onacceptabel is. Dat leidde tot een verbale uitbarsting van woede en afkeer  onder politiemensen. Voor de zoveelste keer werden zij massaal bekogeld met soms levensgevaarlijk vuurwerk, moesten er sommigen voor hun leven vechten en werden zij en andere hulpverleners veelvuldig beledigd, beschimpt en lastig gevallen bij de uitoefening van hun taken.
Lees verder →

De tweeling

orchidee-2Als politieman maak je gedurende je carrière heel wat mee. Eenmaal gepensioneerd, moet je het doen met wat je leest en hoort over het politiewerk en meestal gaat het om de spannende en sensationele dingen, zoals boeven vangen, een wilde achtervolging of een spectaculaire redding. Vaak gaat het ook om negatieve zaken, zoals het geweldgebruik door en tegen politiemensen, criminele activiteiten die de een of andere diender heeft ontplooid of over (schijnbare) onnozelheid in het optreden. Er wordt gescholden, gelachen, gehoond en bekritiseerd. Complimenten komen meestal uit de politiekoker zélf.
Lees verder →

Megafoonpolitiek

karikatuur-door-gady-mirtenbaum-3-dichtbijDiederik Samsom verloor de strijd met Lodewijk Asscher. Blijkbaar had men binnen de PvdA te weinig vertrouwen in hem als politiek leider van de partij in een aankomende verkiezingscampagne. Of men Lodewijk Asscher zoveel sterker vond, is eigenlijk onduidelijk gebleven.

Het sierde Samsom wel dat hij het boetekleed aantrok. Hij kon natuurlijk niet anders, immers hij is op veel gebieden tekort geschoten als politicus. Dat werd allemaal voorgelezen door de voorzitter van de Tweede Kamer uit een brief door Samsom zelf geschreven. Zo doen politici dat bij hun vertrek. Emoties horen er natuurlijk in, ze zijn als jus over het geschoten wild. De politicus schrijft een brief en laat deze voorlezen door de Kamervoorzitter. Is wel zo neutraal, nietwaar? Wellicht was het zo geënsceneerd om te voorkomen dat hij in huilen zou uitbarsten?
Lees verder →

Typhoonse logica

willemke-grootTyphoon is weer in het nieuws. Onze vriendelijke rapper, Glenn de Randamie, heeft zijn woord gehouden. Hij heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van een ‘app’ waarmee burgers etnische profilering door de politie kunnen melden. Dat kwam hij melden bij Mathijs van Nieuwkerk aan tafel in DWDD.
We weten het allemaal nog wel. De vrolijke rapper was in mei staande gehouden door de politie, terwijl hij met zijn nieuwe auto rondreed in Zwolle. Een van de politiemensen was zo eerlijk om te zeggen dat de huidskleur, naast de dure auto die hij reed, mee had gewogen in het uitvoeren van een controle. Typhoon stuurde daarover een tweet de wereld in.
Lees verder →

Voltreffer!

JaquesSmeets- Foto tbv schrijverspleinNoodweer?
Of toch  niet?

Van alle kanten hoor je uitspraken als opluchting en blijdschap na het nieuws dat politieman Ronald V. in hoger beroep door het Gerechtshof ontslagen werd van rechtsvervolging. Advocaat Geert-Jan Knoops deed waarvoor hij was aangesteld. Hij ging op zoek naar de juridische punten, komma’s en vooral de tienden van seconden, die in het eerdere vonnis aan de orde waren gekomen. Het Gerechtshof raakte overtuigd na het bekijken van camerabeelden op de parkeerplaats waar het incident was gebeurd.
Lees verder →

No men left behind

ben-c-vrije-keuze4-jpg-064Op 1 oktober 1969 startte ik de opleiding om vervolgens ruim 43 jaar in dienst te zijn geweest. Tot aan 2006 was ik in de veronderstelling dat ik met 40 dienstjaren het korps kon verlaten. Ik zou dan 58 jaar oud zijn, immers ik was 18 toen ik op de politieschool terechtkwam.

In 2006 ( drie jaar voor mijn vermeende pensioen) veranderde er echter opeens iets aan die zekerheid van 40 dienstjaren. Afgelopen met de pret. Ik moest minstens tot mijn 62e en 3 maanden werken om mijn volledige opgebouwde pensioen te kunnen ontvangen. In de jaren daaropvolgend werden allerlei oude regelingen overboord gegooid, kwamen er nieuwe om uiteindelijk te aan te landen bij het ABO-Keuzepensioen. Dat betekende dat ik er zelf voor kon kiezen om ergens tussen mijn 60e en 70e (!) levensjaar te stoppen. Je snapt het natuurlijk. Hoe dichterbij de 60, des te lager mijn pensioen zou zijn.
Lees verder →

Review De Blauwe Diender

Tijdens de FINISsage van de Kunstmanifestatie Overmunthe XXVII in de Terpkerk te Urmond, ontmoette ik op 22 september 2016, de bekende Nederlandse dichter Ton Delemarre (Scheveningen, 1933). Hij droeg tijdens  de afsluiting van de expositie een aantal prachtige gedichten voor en ik kreeg de eer om een eigen bijdrage te leveren door een tweetal zelfgeschreven stukjes poëzie voor te dragen. Voor en na de FINISsage heb ik uitgebreid met Ton en zijn lieve vrouw Ada kunnen praten. Zeer aimabele mensen, wereldburgers, met wie je over elk willekeurig onderwerp een mooi gesprek kon voeren.
Lees verder →